Тіркеме
Қиын жұмыс шарттарына жақсы арналған қабілетті қосымшалар және әртүрлі қолдану түрлеріне қолайлы.
ШЕЛЕК

Әмбебап шелек шелектің батыру күшіне қойылатын жоғары талаптармен және тегіс жерге қажеттіліктің болмауымен жұмыс жағдайларына жарамды. Мысалы, ылғалды топырақ, құм және тас аула.

ГРЕЙФЕР

Ол әртүрлі жұмыс жағдайларына сәйкес келетін тураланған тістерді ұстауды, қиылысқан тістерді ұстауды, шөп шабуға арналған ұстауды және т.б. қамтамасыз ете алады.

АҒАШ/ТАС ҰСТАҒЫШ

Ағаш пен тасты тиеуге және түсіруге арналған арнайы жабдық.

БАЛҒА

Тау жыныстарын кесу, карьерлерді қазу, муниципалды бұзу, қайталама ұсақтау, өзен бөгеттерін кесу, кәріз ағындарын қазу үшін қолданылады.